Søndag, 31 maj 2020
Arrangementer 2020

Gudstjenester og andet kirkelig aktivitet er aflyst 14 dage, foreløbig indtil den 27. marts 2020.

Grundet hertil er risiko for Corona-Smitte.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til sognepræst Louis’ Raahede Tlf. 86 44 50 52 eller Finn Arne Sørensen Tlf. 86 44 55 00 / 40 20 74 03

Haslund Ølst menighedsråd