Mandag, 18 november 2019
Gudstjenester i Ølst 2019

Søndag den 11. august kl 10.30 - Gudstjeneste

Søndag den 15. september kl 10.30 - Høstgudstjeneste

Søndag den 13. oktober kl 10.30 - Gudstjeneste

Søndag den 3. november kl 17.00 - Allehelgens gudstjeneste

Søndag den 24. november kl 10.30 - Gudstjeneste