Onsdag, 21 november 2018
Ansatte
1 Knud Wieland Kirkesanger 8644 5196 2467 5198
2 Bodil Marie Ester Organist: 8639 4271 4167 9739
3 Niels Thomsen Graver 4096 6810
4 Jette Mørk Gravermedhjælper 4042 1107