Tirsdag, 07 Juli 2020
Ansatte
1 Knud Wieland Kirkesanger 8644 5196 2467 5198
2 Bodil Marie Ester Organist: 8639 4271 4167 9739
3 Jette Mørk Graver 4042 1107
4 Pia Bruun Gravermedhjælper 2879 0422