Søndag, 21 Juli 2019
Ebba Benedicte Castberg
Kirkeværge for Ølst

Telefon: 86447035
Mobilnummer: 21657264