Tirsdag, 07 Juli 2020
Dato for menighedsrådsmøder

De offentlige Menighedsrådsmøder for Haslund-Ølst menighedsråd finder sted sidste tirsdag i måneden, med start kl. 18.30. Dagsordenen offentliggøres i kirkernes informationskasser.