Onsdag, 11 december 2019
26. januar 2010

Referat fra den 26-1-2010.

1. Orientering ved Formand.

2. Orientering om præstegården.

3. Orientering ved Kasserer.

4. Orientering ved Præst.

5. Orientering ved Kontaktperson.

6. Orientering ved Kirkeværge.

7. Næste Møde.

8. Event.

1. Formand Orientering.

Finn Sørensen indtrådt i rådet efter orlov

Skøde på Thetisvej 27 modtaget

Orglet i Ølst kirke er blevet repareret

Organist udsættes til næste møde

Ny ansættelsesbrev til Niels Thomsen som ansvarlig som graver.

Gravermedhjælper udarbejdes.

Rapport fra Kirkegårdskonsulent gennemgået. Og får besøg af konsulent når sneen forsvinder.

Kursus i Løgumkloster .

Forårs møde i Menighedsrådsforeningen i Århus.

Repræsentantskabsmøde i FUSR.

Sognetur/Udflugt. Den 5 Maj. 2010.

Start Ølst Kl.12.30. Askildrup. Kl. 12.45. Haslund Kirke Kl.13.00.

2 Præstegård

16-12-2009. Besked fra Provsti om salg af præstegård

17-12-2009. Formand tager kontakt til advokat vedr. salg.

Rykket for svar den 21-1-2010. Venter på svar.

3 Kasserer.

Budget rapport for 4 kvt gennemgået.

4 Præst.

Førstehjælpskursus i foråret.

Kirke tider i Kristrup Kl.10.00 Haslund og Ølst Kl. 9.00 og Kl.10.30.

Der er ingen konfirmation i Ølst her i 2010. Konfirmation. Bededag i Haslund.

1-4-2010. Skærtorsdagsmåltid Kl.17.00 i Haslund Kirke.

21-4-2010 Foredrag i Haslund Præstegård Ronald Pedersen Kaffe 20.00 Kr.

5-6-2010 Grundlovsmøde i Kristrup Sognehus.

5. Kontaktperson.

Der udarbejdes nye ansættelse breve.

6. Kirkeværge.

Protokoller for Haslund og Ølst kirke er gennemgået.

7. Næste møde 23-2-2010.

PMV.

Preben Reenberg.                                                                                                                               

 29-01-2010.