Mandag, 09 december 2019
27. februar 2010

 

Referat fra Menighedsrådsmøde den 23-2-2010.

Dagsorden

Orientering ved Formanden.

Orientering om præstegården.

Orientering ved Kasserer.

Orientering ved Præst.

Orientering ved Kontaktperson.

Orientering ved Kirkeværge.

Næste møde den 30-3-2010.

Formand.

Præstegård.

Advokat afholder møde m Rds kommune i uge 8 ang. Salg. Menighedsrådet afventer svar.

Organistmøde den 25-2 til event fællesorganist m Kristrup.

Gravermedhjælper stilling ledig til besættelse senest d 1-5.annonse 25-2 og 3-3.

Moms af alt betaling på kirkegården.

Multimedie skat skal betales af 3000,00Kr for Pc og Tlf. som er stillet til rådighed fra arbejdsgiver.

Nyt kursus i IT d 25-3

Den 3-3 har Menighedsråds foreningen årsmøde i Assentoft.

Tilbud om tur til Glud museum.

Fælles takster for kirkegårde i Nordre & Søndre Provsti.

Kasserer.

Budget til den 1-4 udarbejdes.

Præst.

Skærtorsdagsmåltid i Haslund kirke den 1-4 se kirkeblad

Foredrag i Haslund Gl. Præstegård den 21-4 se kirkeblad

Visioner til budgetforbrug.

Resterne af altervin og dåbs vand hældes ud på fællesgrav.

Knæfald i Ølst kirke bør måske ændres tages op til kirke syn.

Grundlovsmøde i Kristrup sognegård

Postorkester underholder, Henrik Jensen holder Grundlovstalen

Friluft gudstjeneste i Ølst i august. Stedet og tid til næste møde.

Der er ingen gudstjeneste i juli mdr. i Ølst. Og kun en i Haslund.

Kirkekoncert i Haslund den 21-9 nærmere i kirkebladet.

Gudstjeneste i Ølst. Karl Post fortæller om sin bog om Ølst. Nærmere i kirkebladet.

Musik gudstjeneste i Haslund i efteråret. Nærmere i kirkebladet.

Alle helgens gudstjeneste nærmere i kirkeblad.

Kontaktperson

Tager kontakt til Provsties personalekonsulent Poul Jørgen Dybdal ang. vores

Gravermedhjælper stilling.

Kirkeværge.

Bo har talt med Hede Danmark om beskæring af store træer på Haslund kirkegården.

Der er lavet materialeliste fra Haslund og Ølst Kirke.

Lyset slukkes den 1-3 på Haslund kirke.

Event.

Præsten ønsker at gå til sang undervisning.

Maleri udstilling til efteråret i Ølst kirke.

P M V

Preben Reenberg.

27-02-2010