Onsdag, 11 december 2019
30. marts 2010

 

Referat fra menighedsrådsmøde.

Den 30-3-2010 Kl.18.30. i Haslund Gl Præstegård.

Dagsorden.

Orientering om Præstegården v/ Formanden.

Orientering ved Formanden.

Orientering ved Næstformanden.

Orientering ved Kasserer.

Orientering ved Præst.

Orientering ved Kontaktperson.

Orientering ved Kirkeværge.

Event.

Afbud fra Jacob og fra Bo.

Orientering ved formand.

Præstegården.

Svar fra Advokat.

Haft møde med Randers kommune ,advokaten henvender sig til

Landinspektør for at få lavet et rids over grunden.

Dernæst et fællesmøde.

Der er opslået en organiststilling til Haslund og Ølst kirke.

Der er ansat en Gravermedhjælper her pr 1-4-2010.

Vi venter med at få stynet de store træer til sidst i april.

Ansøgning fra KFUM Spejderne om tilskud til deres sommerlejr

Bevilget tilskud til imprægnering af telte.

Ansøgning fra Hospitalsklovne om tilskud til deres arbejde på sygehuse

Bevilget en lille kontorpakke.

Friluftsgudstjenesten (Krakamarken ved Brusgård)

Niels og Preben ser på det lige efter påske.

Provstesyn i Ølst kirke den 21-4-2010 Kl.14.30.

Haslund Kirke den 21-4-2010 Kl.16.00.

Præstebolig Thetisvel 22-4-2010 Kl.11.00.

Kasseren.

Vi gennemgik årsregnskab for 2009.

Klokke i Ølst skal efterses og rep.

Præst.(Fremlagt af formand).

Poul Jørgen Dybdal bruges som konsulent for menighedsråd ved

Ansættelser af personale.

Poul Jørgen Dybdal er ansat som konsulent i provsti.

Vi mødes Kl. 13.00 til borddækning Skærtorsdag i Haslund Kirke.

Næste møde den 27-4-2010.

PMV

Preben Reenberg

31-03-2010