Onsdag, 11 december 2019
27. april 2010

Referat fra menighedsrådsmøde

 

Den 27-4-2010 Kl. 18.30 i Haslund Gl. Præstegård

Dagsorden.

Orientering om Præstegården v/ Formanden.

Orientering ved Formanden.

Orientering ved Næstformanden.

Orientering ved Kasserer.

Orientering ved Præst.

Orientering ved Kontaktperson.

Orientering ved Kirkeværge.

Næste møde den 25-5-2010.

Event.

 

Præstegård

Vi venter på opmåling fra Landinspektør.

Friluftgudtjeneste på Krakamarken den 22-8-2010.

Gudstjeneste med indlæg fra Designer højskolen Brusgård i 2011.

Reparation af Ølst kirkeklokke er udført.

Randers kommune vil lave undersøgelse af hvordan vores flagermus har det.

Jacob og Preben ser på forholdene til friluftsgudstjenesten.

Jacob gennemgik hvad der var fra Præstebolig syn.

Organist stillingen er tilbudt Susan Bank til 1-5-2010.

Der er afholdt medarbejdermøde næste møde i uge 33

Der har været møde med Kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller d 12-4

Ny plan over urnegravsteder

Ny plan over Gravstedsområde til kister og urner,

Med plade i plænen.

Flytning af bevaringsværdige sten til ny placering.

Kasserer har været på kursus i nye konteringer.

Næste møde den 25-5-2010

 

P M V

Preben Reenberg

02-05-2010