Onsdag, 11 december 2019
29. juni 2010

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 29-6-2010

Dagsorden

Haslund Gl. Præstegård

Organist ansøgninger

Orientering ved Formand

Orientering ved næstformand

Orientering ved Præst

Orientering ved Kontaktperson og kirkeværge

Haslund Præstegård

Jacob og Preben har været til møde med Rds Kommune samt Advokat og Landinspektør

Hvor der blev forelagt skitse og forslag til lokalplan som vi tog med til menighedsrådsmøde den 29-6

Møde med Provsti og stiftet den 24-6 blev der besluttet at sætte præstegården i offentligudbud

Hvor Poul Nielsen vil være behjælpelig med dette

Vi tager kontakt til landinspektør for at få matrikuleret fra.

Organist ansøgninger

På grund af ferie må vi udsætte ansættelse til sidst i august.

Orientering fra Formand.

På grund af mangler ved provstesyn på Thetisvej er der taget kontakt til advokat som sender til

Forsikringsselskab Tryk vedr. Ejerskifteforsikring som er tegnet.

Jacob og Preben ser på Krakamarken den 13-7-kl 14,00.

Orientering ved Jacob

Referat fra aktivitetsudvalgsmøder sendes til hele menighedsrådet

Menighedsrådet ønsker generelt gudstjenester kl.10.30 (9.00). Og kun få aftengudstjenester, dog gerne Stemningsgudstjenester (korte gudstjenester) eller andre sær gudstjenester

Næste Møde 31-8-2010