Onsdag, 11 december 2019
31. august 2010

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 21-8-2010

Orientering om Præstegården v Formanden.

Orientering v Formanden.

Orientering v Næstformanden.

Orientering v Kontaktperson.

Orientering v Kasserer.

Orientering v Kirkeværge.

Orientering v Præst.

Event.

Næste møde.

Præstegården.

Der har været afholdt møde med landinspektøren som har matrikoleret fra som ønsket

Som også har talt m naboer.

Der har været afholdt møde m Poul Nielsen fra Provstiet om valg af Egendomsmægler der skal stå for salget af præstegårde som blev EDC

Der er kommet et salgsvurdering fra EDC

Som vi ser på til næste møde

Et oplæg fra Knud Wieland med forskellige forslag i forhold til salg af præstegården

Orientering ved Formanden.

Præsten har fået nyt embede.

Så må vi se hvornår vi får en ny præst.

Det midterste træ på kirkegården fældes og der plantes to nye træer

Træet til højre stynes som det til venstre.

Mangler ved Thetisvej 27 har været sendt til forsikring som afviste kravene

De skal sendes til sælger via advokat.

Kontaktperson Ellis Juul

Der er aftalt ansættelse forhold m Susan Bank som organist i Haslund-Ølst kirker.

Kasserer J P

Gennemgik kvt opgørelse

Dansk Røde Kors har sendt tilbud om hjertestarter og førstehjælps kursus

Kirkeværge Bo Lauersen

Omlægning af kirkegård går planmæssigt frem.

Tirsdag den 21-9-2010 Koncert i Haslund Kirke Kl.19.30.

Rollespil for konfirmander i Fussing Ø den 24-9-2010

Næste møde den 28-9-2010

P U V

Preben Reenberg

06-09-2010.