Mandag, 09 december 2019
2. november 2010

Referat fra Menighedsrådsmødet den 2-11-2010

14 tilhører
Vedrørende Præstegården og præstegerningen
Den 13-1-2011 kommer Biskoppen Keld Holm og Provst Hanne Hjørlund
Som deltage i et møde med Sogne beboer i Haslund- Ølst sogn .

Konstituerende menighedsråd med valg af
Formand, Næstformand, Kasserer, Kontaktperson , Kirkeværge ,Sekretær
Bo.Høj Lauersen. Vil gerne fritages resten af perioden
Fritagelsen bevilget af Rådet
Supp Marianne Pedersen er indkaldt
Valg af Formand. Preben Reenberg.
Valg af Næstformand. Finn Sørensen.
Valg af Kasserer. J P Christiansen.
Valg af Kontaktperson. Ellis Juul.
Valg af Kirke værge Elly Overgård Pedersen
Kirkeværge i Ølst kirke uden for rådet Marie Andersen
Valg af Sekretær Marianne S Pedersen
Til bygningssagkyndig er valgt Niels Bugge. Samt hele rådet.
Til underskrivelse af dokumenter er valgt Preben Reenberg/Finn Sørensen
Bo Lauersen er indtrådt som supp
Valgene har virkning for 1 år af gangen
Foto af det gyldne alter indrammes og ophænges i Ølst våbenhus.
Jacob Rasmussen har afl Inventarliste og nøgler vedr. Thetisvej 27 til Preben Reenberg den 17-10-2010
Johny Noer tilbyder en bog FOLKEKIRKEN OG VIELSE AF HOMOSEKSUELLE
Menighedsrådet bestiller en bog til vores nye præst.
Henvendelse fra hospital klovnen om materiale Bevilget.
Kontrakt om nedsættelse af Ejendomsskat Thetisvej 27
Rafn og søn gennemgård ejensdomsskattemateriale med henblik på at opnå en besparelse.
Vedr Mangler Thetisvej 27 er der kommet afslag via Advokat, tager kontakt til Provsti.
Multimedie skat. Det er kun dem der er lønnet der skal betale multimedie skat.
Skrivelse fra  Charlotte  Buskov Christensen
Emne Foredrag om de ukendte døde
Henvendelse fra KFUM-K non-profil cafe i Århus vi støtter ikke henvendelsen
Tilbud om vedligeholdelse af kirkegårde og grønne områder.
Finn orienteret om julekort som skal sendes med kirkebladet
Underskrivelse af revitionsprotokolat
Pyntning af Haslund kirke til den 24-12 m Væver
Træer på kirkegård hjørne skåret ned skal helt fjernes Sygdom i træerne, der plantes nye.
Nye urnegravsteder i Haslund kirkegård
Der undersøges videre om gamle gravsten.

P U V

Preben Reenberg
09-11-2010