Mandag, 09 december 2019
Tillæg til 24. februar

Ved menighedsrådsmødet den 24-2-2011 var der mødt 23 tilhører frem.

Menighedsrådet fremlagde forslag fra møde med provstiet samme eftermiddag:

- Præstestillingen opslås som en midlertidig stilling uden bopælspligt indtil boligen er afklaret.
- Når boligen er afklaret, kan tjenestemandsstillingen opslås
- Der etableres forsamlingslokale i den nuværende graverbygning
- Thetisvej sælges
- Den gamle præstegård sælges med det stykke jord, der ligger lige bag bygningen. Parkeringspladsen bevares.
- Haven sælges til udstykning. Der forbeholdes retten til at bygge en ny præstebolig på den største grund.


Der var efterfølgende en god og livlig debat. Her fremkom et nyt konstruktivt forslag:

Det foreslås, at vi beholder præstegårdshaven samlet, så der kan bygges en præstebolig her. I stedet for at sælge præstegårdshaven, sælges landbrugsjorden, der ligger øst for mosen.

Menighedsrådet blev enigt om, at fremsende dette nye forslag til provstiet.

Med venlig hilsen

Finn Arne Sørensen