Onsdag, 11 december 2019
Konstituerende møde den 26. november 2012

Deltagere: Finn Sørensen, Ellis Juul, Anne Hanson, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen, Henning Danielsen, Karin Christensen, Anne-Mette Kenley Lindorff (suppleant) og Marianne Pedersen.

Fraværende: J.P. Christiansen.

Referent: Marianne Pedersen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3
og menighedsrådsloven §6 stk. 2
Er i orden ifølge stiftet.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådsloven § 7.
Erklæring om menighedsrådsløftet blev underskrevet af nye rådsmedlemmer.

4. Valg af formand jf. § 8 stk. 1..
Skriftlig afstemning. Finn Arne Sørensen blev enstemmigt valgt som formand.

5. Valg af næstformand jf. § 8 stk 2.
Skriftlig afstemning. Henning Christian Danielsen blev enstemmigt valgt som næstformand.

6. Valg af kirkeværke jf. § 10 stk. 1.
Bruno Søndergaard blev enstemmigt valgt som kirkeværge ved Haslund kirke.
Marie Andersen (uden for rådet) fortsætter som kirkeværge ved Ølst kirke.

7. Valg af kasserer jf. § 10 stk2.
Jens Peter Christiansen blev enstemmigt valgt som kasserer.

8. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4.
Bruno Søndergaard blev enstemmigt valgt som sekretær.

9. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5.
Ellis Juul blev enstemmigt valgt som kontaktperson.

10. Valg af bygningssagkyndig jf. § 10 stk 8.
Niels Bugge fortsætter som bygningssagkyndig.

11. Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9.
Karin Christensen blev enstemmigt valgt som underskriftsberettiget, sammen med formanden.

12. Valgudvalg jf. valglovens § 6 stk. 1.
Valgudvalget består af flg.: Finn Sørensen, Kirsten Jørgensen og Henning Danielsen.

13. Valg af formand for valgudvalget.
Finn Sørensen blev valgt som formand for valgudvalget.

14. Valg til diverse udvalg.

Aktivitetsudvalget:
Består af: Finn Sørensen, Marianne Pedersen, Anne Hanson, Elly Overgård, Kirsten Jørgensen og Karin Christensen.

Præstegårds/byggeudvalg:
Består af: Finn Sørensen, Bruno Søndergaard, Kirsten Jørgensen og Henning Danielsen.

Kirkebladsudvalg:
Består af: Finn Sørensen, Anne Hanson og Kirsten Jørgensen.

FUSR:
Karin Christensen.

Fælles aktivitetsudvalg:
Består af: Elly Overgård (uden for rådet), Anne Hanson og Marianne Pedersen.

Kontaktperson til Kirkens Korshær:
Marie Sørensen (uden for rådet).

15. Første møde i det nye menighedsråd.
Første møde bliver tirsdag den 8. januar 2013, kl 19.00 i præstegården.