Mandag, 09 december 2019
2. dec. 2015 Ekstraordinært

Deltagere: Finn A. Sørensen, Karen Stubkjær, Henning Danielsen, Ellis Juul, Marie Andersen,

, Kirsten B. Jørgensen, J.P. Christiansen og Bruno Søndergaard

Fraværende med afbud: Marianne Pedersen

Referent: Bruno Søndergaard

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 2 Orientering fra kassereren

Godkendelse af det reviderede budget for 2016

Oversigten over ansattes løn vedr. budgettet for 2016 blev tiltrådt på rådsmødet efter

en tilretning og i samråd med personalekonsulent Poul Jørgen Dybdal.

Oversigten omfatter også honorar til formand, kontaktperson, kirkeværger og kasserer

Vederlaget til IT m.v. er for menighedsrådsmedlemmer blevet fjernet.

Gravermedhjælperens ansættelsesperiode er fra 2016 ændret til 15.2. - 15.12. Timetallet

er forøget til årligt 1584 timer.

Det tilrettede budget bliver nu sendt videre ad de normale kanaler.

Pkt. 3 Eventuelt

Ikke noget under dette punkt.

Næste møde: Onsdag den 3. febr. 2016