Mandag, 09 december 2019
22. november 2016

Konstituerende menighedsrådsmøde den 22. nov. 2016

Deltagere: Finn A. Sørensen, Ellis Juul, Kirsten B. Jørgensen, Henning Danielsen, Annemarie Ross, J.P. Christiansen, Lone Hesselberg, Ebba B. Castberg og Bruno Søndergaard (Ref.)

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 2 – Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jfr. Valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6, stk. 2
I orden iflg. stiftet.

Pkt. 3 –Underskrivelse af erklæring (Menighedsrådsløftet), jfr. Menighedsrådslovens §7
Erklæringen blev underskrevet af 2 nye rådsmedlemmer.

Pkt. 4 – Valg af formand, jfr. §8, stk. 1
Skriftlig afstemning. Finn Arne Sørensen blev enstemmigt valgt som formand.

Pkt. 5 – Valg af næstformand, jfr. §8, stk. 2
Skriftlig afstemning. Henning Christian Danielsen blev enstemmigt valgt som Næstformand.

Pkt. 6 – Valg af kirkeværge i Haslund og Ølst, jfr. § 10, stk. 1.
Lone Hesselberg blev enstemmigt valgt som kirkeværge i Haslund, og Ebba B.
Castberg blev enstemmigt valgt som kirkeværge i Ølst.

Pkt. 7 – Valg af kasserer, jfr. § 10, stk. 2
Jens Peder Christiansen blev enstemmigt valgt som kasserer

Pkt. 8 – Valg af sekretær, jfr. § 10, stk. 4
Bruno Søndergaard blev enstemmigt valgt som sekretær

Pkt. 9 – Valg af kontaktperson, jfr. § 10, stk. 5
Ellis Juul blev enstemmigt valgt som kontaktperson

Pkt.10 – Valg af bygningskyndig, jfr. § 10, stk. 8
Niels Bugge fortsætter som bygningskyndig

Pkt. 11- Valg af underskriftsberettiget. Jfr. § 10, stk. 9
Henning Christian Danielsen blev enstemmigt valgt som underskriftsberettiget
sammen med formanden Finn Arne Sørensen.

Pkt. 12- Valg af valgbestyrelse, jfr. Valglovens § 6, stk. 1
Valgbestyrelsen består af følgende: Finn Arne Sørensen, Henning Christian
Danielsen og Lone Hesselberg.

Pkt. 13- Valg af formand for valgbestyrelsen
Finn Arne Sørensen blev valgt som formand for valgbestyrelsen

Pkt. 14 – Valg af særlige udvalg, jfr. § 20
Præstegårdsudvalg består af: Finn A. Sørensen, Henning Chr. Danielsen og
Kirsten B. Jørgensen.

Pkt. 15a – Aktivitetsudvalg Haslund-Ølst
Udvalget består af: Ebba Castberg, Finn A. Sørensen, Kirsten B. Jørgensen,
Elly Overgaard Pedersen (Uden for rådet) og Annemarie Ross.

Pkt. 15b – Aktivitetsudvalg sammenslutningen af kirker
Består af: Ebba Castberg, Annemarie Ross og Elly Overgaard Pedersen (Uden
for rådet).
Pkt. 15c- Kirkegårdsudvalg
Består af: Finn A. Sørensen, Henning Chr. Danielsen og Annemarie Ross

Pkt. 15d - Kirkebladsudvalg
Består af: Annemarie Ross, Kirsten B. Jørgensen, Ebba Castberg og Finn A.
Sørensen

FUSR Kontaktpersoner: Ebba Castberg og Lone Hesselberg

Kirkens Korshær - Kontaktperson: Marie Sørensen (Uden for rådet).

Pkt. 16 - Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden efter den 27.11.16

Onsdag den 14.12.16 kl. 19,30 - Haslund Sognegård

Pkt. 17 - Eventuelt

Der er indkaldt til møde i provstiet den 14.12.16 kl. 17,00, hvorefter
der fortsættes med ovennævnte menighedsrådsmøde.
Forventet ankomst i Sognegården kl. ca. 18,30 efter provstimødet.