Onsdag, 11 december 2019
27. oktober 2009

Referat fra Menighedsrådsmødet den 27-10-09

En tilhører

 Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering ved Formand.

3. Orientering om præstegården.

4. Orientering ved Kasserer.

5. Orientering ved Præsten.

6. Orientering ved Kontaktpersonen.

7. Orientering ved Kirkeværge. 

1.   Godkendt.

2.   Kors på Ølst kirke tårn har fået bladguld på i 1994 Nyt bladguld koster 20 til 25000.00.Kr.

      Vedr. Labudarium kommer Kirkegårdskonsulent den 18-11-09

      Træer ved kirkediger. Skovkirkegård

      Energimærkning af præstegården Graver låser op

      Elly-Marianne-Ellis-Preben har været til møde i Menighedsrådsforeningen.

      Diverse brochurer og tilbud om foreningsarbejde.

      Skemaer om tilfredsheds og samarbejde i stifter J P og Preben ser på sagen.

      Emner til Grundlovsmøde 2010 op på næste møde.

      Nye regler om sygefravær og dagpengeregler.

     Sogneportalen for Haslund-Ølst er kommet op at køre.

     Ellis-JP-Preben. skal på overenskomst kursus den 10-11-09.

     Til næste møde den 24-11-09 skal der være valg af Formand – Næstformand-

     Kasserer- Kontaktperson og Kirkeværge (Haslund og Ølst)

3.  Provstiet havde møde den 6-10-09 udsatte sagen til den 3-11-09

4.  Kvartalsoversigt over 3 kvt.

     Rds. kommune har rettet henvendelse til kirken vedr. Olietank i Ølst

5.  Jacob regulerer gudstjenesterne med Kristrup i 2010.

      Julehilsen til alle sognes beboer udsendes sammen med kirkebladet

6.   Ny overenskomst med graver pr 1-2-2010

7.   Kirkegårdskonsulent spørges om hække eller brosten ved gangene     

     PMV

     Preben Reenberg

     30-10-2009