Mandag, 09 december 2019
24. november 2009

Referat fra den 24/11-09

  1. Valg af Formand-Næstformand-Kasserer-Kontaktperson-Kirkeværge og sekretær
  2. Orientering ved formand
  3. Orientering om Præstegården
  4. Orientering ved Kasserer
  5. Orientering ved Præsten
  6. Orientering ved Kontaktperson
  7. Orientering ved Kirkeværge
  8. Evt.
  9. Næste møde den 26/1-2010

 

 

1.Alle valg Genvalg

 

2.Sammendrag af referater udsendes til rådet og ophænges i kirker samt hjemmeside

   JP-Ellis og Preben har været på kursus i de nye overenskomster

   Besøg af Kirkegårdskonsulent den 18/11-09 vedr. Labodarium, report følger senere

   Syn på orgel i Ølst kirke . Skimmelsvamp i orglet, der bestilles montør.

   JP og Preben sender deres besvarelse på tilfredshedsundersøgelse til stiftet.

   Modtaget betænkning af 1511. Tages op på næste møde.

 

3, På provsti udv møde 2/11-09, henstiller provstiet til at præstegården sælges med undtagelse

   af grunden bag graverbygning

   Menighedsrådet afholdt møde med provsti 13/11-9

   Menighedsrådet arbejder stadig på, at etableres mødelokaler og graverfaciliteter inden 

   præstegården sælges.

   Efterfølgende har provstiet anmodet om tegninger til sogne hus.

   Sagen tages op på næste provsti udv møde den 3/12-09

 

4. Intet nyt.

 

5. Rollespil igen til næste år den 24/9-2010

   Fællesarrangement med Kristrup-Vorup-Haslund-Ølst

   Koncert m Manne og Mette Østergård den 21/9 2010 I Haslund kirke

   Organist stillingen tages op på næste møde.

   Der købes 30 nye salmebøger trykt m Haslund-Ølst

   Jacob foreslår at der arrangeres førstehjælps kursus for kirkens personale evt. menighedsråd

 

6. Gravermedhjælper har været fraværende ( sygdom) Marianne Lauersen har gjort grandækningen 

     færdig til første søndag i advent.

    Gravermedhjælper har sidste arbejdsdag den 29-11-09 Stillingen har været tidsbestemt

    Stillingen som gravermedhjælper opslåes,med ansættes den 1/3-2010 ansøgningsfrist 15/1-2010.

    Opslag i opslagstavler om hvornår der er grandækning ,plantning af forårsblomster osv foregår

    Ligeledes, Gravers træffetidspunkt på Haslund kirkegård

  

    PMV

    Preben Reenberg

    26-11-2009