Skip to main content

Bryllup


Ønsker I at blive viet, skal I rette henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret. For at en kirkelig vielse kan foretages, skal der foreligge en prøvelsesattest fra kommunen, hvor brudeparret, eller en af parterne, bor. Vielse i folkekirken forudsætter at enten bruden eller brudgommen er medlem af folkekirken. Forud for vielsen vil der være en samtale mellem brudeparret og præsten om vielsen. Salmer til vielsen aftales ligeledes mellem præst og brudepar. Ved vielsen skal der ud over brudeparret være mindst to vidner tilstede.

Ønsker I at blive viet i en anden kirke end jeres sognekirke, bør I tage kontakt til kirken og høre om muligheden for at blive viet i den kirke. Her kan kræves en særlig tilknytning. En sådan særlig tilknytning kan være, at bruden eller gommen tidligere har boet i det pågældende sogn eller at I har nære slægtninge i sognet. Da nogle kirker er mere populære end andre, har kirkerne lavet deres egne retningslinjer. Derfor er det en god ide at tage kontakt til den ønskede kirke for at forhøre jer nærmere om deres retningslinjer.

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis I ønsker at blive viet et andet sted, f.eks. på en strand eller i en have, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun helt undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende.

Vielse uden for kirkerummet, læs her