Skip to main content

Fremtidige konfirmationer i Haslund og Ølst sogne


Til alle der skal konfirmeres i Haslund - Ølst Pastorat i foråret 2025

I 2024 og 2025 flyttes konfirmationsdato i Haslund - Ølst Pastorat til 1. søndag i maj.

I Haslund-Ølst har vi i mange år haft tradition for at holde konfirmationer på Stor Bededag. Folketingets beslutning om at afskaffe helligdagen medfører, at vi er nødt til at ændre konfirmationsdato.

Fra 2024 og frem vil konfirmationen i Haslund – Ølst finde sted første søndag i maj. Beslutningen gælder i første omgang for 2024 og 2025, men vi vil løbende evaluere situationen.

Menighedsrådet er bevidst om, at den pludselige ændring i en planlagt konfirmationsdato kan være en udfordring for konfirmationsfamilierne.

Kontakt derfor venligst præsterne, hvis ændringen skulle volde jer problemer, for så vil vi prøve at finde en individuel løsning.