Skip to main content

Vielse uden for kirkerummet


Når I overvejer vielse af en præst uden for kirkerummet!

Landets biskopper har nu åbnet for muligheden af, at man kan blive viet af en præst uden for kirkens rum. Måske har I altid haft drømmen om at blive viet i haven eller et andet sted, som har særlig betydning for jer. Men inden i aftaler en dato med præsten, er der nogle overvejelser I må gøre jer, for at I kan få så god en oplevelse som mulig. Det er jo den ”store dag”, og kan ikke gøres om :-)

Kirkerummet – hvor vielsen er foregået indtil nu - er skabt og udviklet til kirkelige handlinger gennem århundreder. Brudepar, mennesker i sorg som tager afsked med et elsket menneske ved begravelsen, konfirmander og folk der bringer deres små til dåben, oplever alle at ceremonien fungerer smukt, værdigt og utvungent. Folkekirkens ansatte kender deres opgaver, og menighedsrådene har sørget for de bedst mulige rammer i kirkerummets inventar. Derfor er der en fare for – præcis som når man ser en dygtig jonglør i arbejde – at man som et par der ønsker at flytte vielsen til et andet sted - overser det store arbejde som ligger bag. Det betyder, at I nemt kan komme til at overse, hvor mange praktiske foranstaltninger, I skal sørge for at have på plads, for at vielsen kan blive lige så fin en oplevelse - for såvel par som gæster - hjemme i haven eller andet sted.
For at I med rimelighed kan vurdere hvad der reelt kræves, så I kan træffe den rigtige beslutning for jer, har vi nedenunder lavet en oversigt over, hvad I skal kunne mobilisere, hvis I ønsker vielsen uden for kirkens rum:

For det første skal I vide, at præsten ikke har pligt til at sige ja, og at nogle præster ikke ønsker det. Endvidere må præsten principielt ikke ”rejse” uden for provstigrænsen, for at foretage vielsen. Tal med jeres sognepræst om hvad det reelt betyder for jer.
Siger præsten ja, skal vedkommende kunne godkende stedet, hvor I ønsker vielsen foretaget, samt søge biskoppen om tilladelse. Når det er således, er det fordi nogle steder kan vurderes som uegnede. Det hedder i biskoppernes skrivelse, at vielsen skal kunne findes sted på værdig vis, samt at den ikke må kunne støde offentligheden. Dvs. at der skal kunne skabes den fornødne ro og fysiske ramme omkring ritualet, samt at man ikke som tilfældig forbipasserende eller nabo, skal være tvunget vidne til vielsen, hvis man ikke ønsker det.

Praktiske foranstaltninger:
- Der skal kunne oprettes ro under vielsen.

- Ønskes vielsen foretaget på privatejet matrikel, bør naboerne informeres, således at de ikke føler sig krænkede, eller foretager støjende aktiviteter under vielsen.
Ønskes vielsen foretaget uden for privatejet matrikel skal eventuelle myndigheder søges om tilladelse (f.eks kommune eller Skov- og naturstyrelsen). Den skriftlige tilladelse skal forevises præsten senest ved samtalen, som finder sted i god tid inden den påtænkte vielsesdato.

- Lydforholdende skal være i orden på stedet for vielsen. I må påregne lydanlæg.

- Ritualet er det samme som anvendes ved kirkelig vielse. Dog kan antallet af salmer reduceres. Musikinstrumenter samt eventuelle musikere og forsanger skal stilles til rådighed af parret. Præsten kan måske være behjælpelig med at foreslå forsanger samt organist eller lignende, men de skal formentlig betales af brudeparret.
Salmesangen skal kunne gennemføres på værdig vis, hvilket normalt kræver en dygtig forsanger som minimum.

- Præsten og evt. musikalsk betjening skal være værnet mod vejr og vind.

- Præsten og evt. musikalsk betjening skal kunne sidde ned efter behov. Da højtideligheden vil vare ca. 30 – 45 min. er det tilrådeligt, at brudeparret samt gæsterne også kan sidde ned, samt skærmes mod vind og vejr.

- Præsten har formentlig brug for et bord til bøger, lys mv.

- Under vielsen skal brudeparret kunne knæle. Derfor skal passende skammel eller lignende være til stede.

- I skal sørge for, at de – i samarbejde med præsten - valgte salmer trykkes på ark og uddeles til gæsterne. Her kan www.dendanskesalmebogonline.dk være jer til hjælp.

Disse praktiske foranstaltninger for at sikre jer en smuk og god dag :-)